Start

SISTA INLÄMNINGSDAG HÖSTKVALITÉN

6 OKTOBER LUND, STOCKHOLM & MALMÖ

ARTS OF ASIA

CABINET OF CURIOSITIES

FRANSKT KONSTGLAS

MUSIKMEMORABILIA STOCKHOLM

KVINNLIGA KONSTNÄRER

BOKAUKTION

ALFABILDER

Previous

Next

Crafoord Auktioner Malmö
Portofino Automatic

Värdering 25.000 kr
Avslutas 7 oktober

INLÄMNING PÅGÅR

> Onlineauktion Lund, Stockholm, Malmö
> Kvalitetsauktion Lund, Stockholm, Malmö
> Temaauktioner Lund, Stockholm, Malmö
> Månadsvisa bokauktioner Lund
> Musikmemorabilia Stockholm i november

TID FÖR INLÄMNING

Med bred kunskap, lång erfarenhet och gott renommé säkerställer vi att du som säljare uppnår optimal prisbild på såväl våra onlineauktioner som på våra kvalitetsauktioner. Våra auktioner pågår kontinuerligt på Europas största och ledande auktionsplattform Auctionet.

Hos oss möter du handplockade experter med höga ambitioner vad gäller kvalitet, service och tillgänglighet. Välkommen att kontakta oss för hembesök och värdering av såväl hela hem och samlingar som enstaka föremål.

HEMVÄRDERING

Hemvärdering är vi specialister på och innebär att vi kommer hem till dig och värderar dina föremål inför en av yttring av ett dödsbo eller försäljning av ett hem inför en flytt. Det går även utmärkt att göra värdering via videolänk. Välkommen att kontakta oss så kan vi berätta mer!

Bordstelefon LM Ericsson, den s.k. “Kaffekvaren”,
med katalog från 1897,

såld för 360.000 kr

på Crafoord Auktioner i Lund

KVALITETSAUKTIONER

Våra kontor i Lund, Stockholm och Malmö arrangerar gemensamma kvalitetsauktioner där vi bjuder ut föremål av särskilt hög klass. Vi lägger stor vikt vid att presentera varje föremål optimalt i både text och bild. Man kan säga att vi ställer dem på piedestal i ett ojämförligt skyltfönster mot världen. Välkommen att kontakta oss!

BOKAUKTIONER

Vi är en av få aktörer i landet som arrangerar renodlade bokauktioner tack vare vår erfarne expert Torgny Schunnesson. Torgny är tillgänglig för värdering och inlämning av böcker, autografer, fotografier, dokument och handskrifter över hela landet.

Välkommen att kontakta vår värderingsman för böcker Torgny Schunnesson, telefon 0705-844817 eller mail@crafoordauktioner.se.

SAMLINGAR & SPECIALAUKTIONER

Vi har lång erfarenhet av att sälja samlingar inom många olika områden och når mycket goda resultat med våra återkommande specialauktioner. Tveka inte att höra av dig om du har en samling du funderar på att sälja. Våra värderingsmän i Lund, Stockholm och Malmö har en bred kompetens men också personliga specialområden inom många olika avdelningar. Kontakta oss gärna för en diskussion!

KAN NÅGON ANNAN HÄMTA MINA FÖREMÅL?

Från och med nu gäller nya regler när ett ombud hämtar ut föremål, detta med anledning av lagstiftningen kring penningtvätt. Ett ombud kan hämta ut föremål som tillhör dig under förutsättning att du uppfyller två krav:

  • Ombudet behöver visa upp sin egen legitimation.
  • Du behöver skicka in en vidimerad kopia av din legitimation till auktionshuset i förväg.

Vidimering innebär att en annan person än köparen intygar att kopian överensstämmer med originalet och skriver under med namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer.