The Essence of Egypt

The Essence of Egypt

I mötet mellan två besjälade personligheter händer det att unikitet uppstår.

Lennart Diener och Sten Valter Wångstedt utvecklade just en sådan bekantskap.

Ett resultat av den kan Crafoord Auktioner Stockholm nu presentera i ett fyrtiotal utrop av sällsynt historisk dignitet: Lennart Dieners extraordinära samling fornegyptiska föremål, upp till drygt 5 000 år gamla och mycket ovanliga.

Docenten och överläkaren Lennart Diener var en föregångare inom användandet av röntgenteknik. Redan under sin studietid på 1940-talet intresserade sig han sig för etnografi och egyptologi, i synnerhet ur medicinhistorisk synvinkel. Som ansvarig för röntgendiagnostiken vid Karolinska Institutet i Stockholm kom han sedan att bli internationellt känd för sitt arbete med att undersöka mumier. Han gjorde en rad resor till Egypten där han även blev inbjuden att föreläsa vid Egyptiska museet i Kairo. Han föreläste också vid medicinhistoriska symposium i Norden, skrev frekvent i Svensk Medicinhistorisk Tidskrift och utsågs till chef för Medicinhistoriska museet.

Sten Valter Wångstedt var ett av de verkligt stora namnen inom både svensk och internationell egyptologi. Han var docent vid Uppsala universitets institution för egyptologi, deltog i utgrävningar och var världsberömd för sin specialistkunskap om ett mycket avgränsat område – det fornegyptiska skriftspråket demotiska.

Sten Valter Wångstedt var 1955-1970 föreståndare för Egyptiska avdelningen vid Medelhavsmuseet i Stockholm. Det var under den perioden som han och Lennart Diener började samarbeta och blev goda vänner. Wångstedt sålde många intressanta föremål till Diener ur sin egen samling, alla noggrant museimärkta och katalogiserade. Resten donerades till Uppsala universitets museum Gustavianum där den finns i dag.

Lennart Dieners samling är suverän.

Bland föremålen kan särskilt nämnas en kosmetiksked i trä, en ushapti som troligen följt arbetsledaren Bak-wer i graven, en 3 700 år gammal bemålad trätjur i anmärkningsvärt gott skick från en bondgårdsuppsättning samt ett 5 500 år gammalt fördynastiskt ceremoniellt kärl med en målad dekor som utvecklades till hieroglyf för vatten.

Det här är ett särskilt tillfälle för både samlare och oss på Crafoord Auktioner Stockholm, med föremål av uppenbar internationell höjd, uppbackade av en förstklassig proveniens och vars andra halva du endast hittar på Uppsala universitets Gustavianum.

Temaauktion Crafoord Auktioner Stockholm
Avslutas 18 juni