2020-09-09 Frida

Bengt Malmquist : Modernisten från Höleröd

Bengt Malmquist föddes 1928 i Jönköping och genomgick konstnärsutbildning under 1950-talet. Han studerade på Otte Skölds målarskola 1951-52 samt för grafikern och tecknaren Zage Johansson i Jönköping. Malmquist arbetade inledningsvis i en naturalistisk stil vilket snart fick ge vika till fördel för det abstrakta. En inspirerande resa till London under 60-talet ledde honom i på en optiskt och konkret bana. Det är också under 60-talet han mer och mer överger måleriet för att fokusera på skulptur i flertalet material, ofta marmor och diabas, men också skuret trä.

På gården i Höleröd norr om skånska Lövestad utfördes många skulpturer för offentliga miljöer runtom i Skåne samt dessutom mer avlägsna platser som Schweiz och Costa Rica.

Malmquist hade egenheten att han mycket ogärna skiljde sig från sina verk. Målningar och skulpturer av Bengt Malmquist är därför sällsynta på marknaden.

Bengt Malmquist gick bort 2013.

Nu har Crafoord Auktioner i Lund fått förtroendet att sälja en samling bestående av inte mindre än 21 verk ur hans hand.

Auktionerna avslutas måndag den 14:e september.